Giới thiệu

Trung Tâm Nghiên Cứu Việt-Mỹ được thành lập nhằm khuếch trương nghiên cứu và giáo dục trong ba lãnh vực: Việt nam đương đại, quan hệ Việt-Mỹ, và cộng đồng người Việt ở Mỹ.

Chúng tôi mong góp mặt vào các diễn đàn chuyên môn cũng như đại chúng ở Mỹ, ở Việt nam cũng như ở các nơi khác. Các hoạt động nghiên cứu, hợp tác và giáo dục của Trung Tâm nhằm nâng cao hiểu biết trong các lãnh vực trên.

Người phụ trách chuyên môn của Trung Tâm là Vũ Tường, giáo sư khoa Chính trị học và Giám đốc Chương trình Á châu học, và TS Nguyễn Lương Hải Khôi của Viện Nghiên Cứu Toàn Cầu thuộc Đại học Oregon. Các hoạt động và kế toán chi tiêu của Trung Tâm do nhân viên của Viện Nghiên Cứu Toàn Cầu, Đại học Oregon thực hiện.

Các hình thức hoạt động của Trung Tâm gồm có: phân tích tình hình Việt nam, phỏng vấn học giả và những nhân vật nổi bật trong cộng đồng, công bố các tư liệu lịch sử cũng như kết quả nghiên cứu, tổ chức hội thảo hay diễn đàn để trao đổi quan điểm.

Chúng tôi mong nhận được đóng góp bài vở bằng tiếng Anh hay tiếng Việt từ các nhà nghiên cứu hay bạn đọc có quan tâm. Xin gửi bài viết cho chúng tôi không quá 1,000 từ (trừ những tư liệu lịch sử). Một thành viên của Ban Biên Tập sẽ liên lạc nếu chúng tôi có thể phổ biến bài viết trên trang mạng này. Quý vị cộng tác viên tự do viết các vấn đề mình quan tâm, không liên quan đến quan điểm của Trung tâm Nghiên cứu Việt Mỹ.  

Chúng tôi hoan nghênh những đề án hợp tác nghiên cứu và hỗ trợ tài chính từ các cá nhân có quan tâm cũng như các tổ chức công hay tư. Xin liên hệ với chúng tôi qua điện thư để trao đổi.

Chuyển đến thanh công cụ